Đăng nhập

VQ Quân Huy 20K ( Tăng Tỉ Lệ 79% Cơ Hội Nhận 5000QH )̣c

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
tra*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 13:25 07/06
phu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 13:17 07/06
tra*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 12:32 07/06
phu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 11:26 07/06
ycn*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 18:38 06/06
tua*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 17:38 06/06
chi*** Nhận được 12 Quân Huy 17:37 06/06
ycn*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 17:36 06/06
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 00:40 06/06
ycn*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 00:39 06/06
ycn*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 00:20 06/06
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 18:21 05/06
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 14:40 05/06
cop*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 12:00 05/06
ngu*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 11:35 05/06
phu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 18:54 04/06
tua*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 12:24 03/06
phu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 15:37 02/06
ngu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 10:31 02/06
ngu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 13:15 01/06
phu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 22:34 31/05
phu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 22:24 31/05
ngu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 19:40 31/05
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 19:40 31/05
tra*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 19:40 31/05
ngu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 11:16 31/05
tua*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 09:31 31/05
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 08:20 31/05
ycn*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 05:15 31/05
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 16:33 30/05
ngu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 14:23 30/05
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 11:18 30/05
tra*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 11:18 30/05
tra*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 11:08 30/05
phu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 11:01 30/05
tua*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 09:33 30/05
ycn*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 09:05 30/05
ngu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 09:05 30/05
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 06:46 30/05
phu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 18:07 29/05
ngu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 15:05 29/05
phu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 14:09 29/05
phu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 10:57 29/05
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 02:36 29/05
ycn*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 18:04 28/05
ngu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 13:06 28/05
ngu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 08:12 28/05
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 06:37 28/05
tua*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 02:13 28/05
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 14:58 27/05
Xem thêm