Đăng nhập

VQ Quân Huy 20K ( Tăng Tỉ Lệ 79% Cơ Hội Nhận 5000QH )

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
phu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 21:13 20/04
ngu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 13:42 20/04
cop*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 23:59 19/04
tra*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 00:14 19/04
tra*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 13:21 18/04
ngu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 12:40 18/04
tua*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 18:36 17/04
cop*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 15:10 17/04
tua*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 00:09 17/04
tra*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 20:58 16/04
tra*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 00:00 16/04
tua*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 18:46 15/04
ycn*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 04:22 14/04
tra*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 21:56 13/04
phu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 20:26 13/04
ycn*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 07:38 11/04
phu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 07:13 10/04
phu*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 20:36 09/04
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 17:02 09/04
cop*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 15:11 09/04
ngu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 07:29 09/04
phu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 07:55 08/04
ngu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 00:22 08/04
tra*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 05:20 07/04
cop*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 02:33 07/04
ngu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 06:46 06/04
ngu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 06:27 06/04
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 09:46 05/04
cop*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 04:24 05/04
ngu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 23:46 04/04
ngu*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 04:34 04/04
ngu*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 02:53 04/04
cop*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 22:05 03/04
phu*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 17:56 03/04
ngu*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 20:37 02/04
phu*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 18:58 02/04
tua*** Bạn nhận được Chúc Bạn May Mắn + 12 Quân Huy 15:19 02/04
phu*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 08:16 02/04
ngu*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 10:24 01/04
ycn*** Bạn nhận được Thêm 2 Lượt 21:08 31/03
tua*** Bạn nhận được Thêm 50% May Mắn 18:14 31/03
ngu*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 04:49 31/03
cop*** Bạn nhận được 300 Quân Huy 02:25 31/03
cop*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 01:16 30/03
ycn*** Bạn nhận được 1000 Quân Huy 22:59 29/03
ngu*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 22:56 29/03
tra*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 17:30 29/03
phu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 14:27 29/03
tra*** Bạn nhận được 5000 Quân Huy 00:59 29/03
tua*** Bạn nhận được 100 Quân Huy 08:40 27/03
Xem thêm