Đăng nhập

Vòng Quay Siêu Phẩm 17K 100% Trúng̣c

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
tua*** Bạn nhận được Mảnh Ghép Siêu Phẩm + 19 Quân Huy 10:24 08/12
tra*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 10:24 08/12
ngu*** Bạn nhận được 1900 Quân Huy 08:45 08/12
phu*** Bạn nhận được Nick Ngẫu Nhiên 08:37 08/12
ngu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 01:35 08/12
tua*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 01:33 08/12
ngu*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 19:47 07/12
ngu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 19:11 07/12
phu*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 19:11 07/12
ycn*** Bạn nhận được Nick Ngẫu Nhiên 18:51 07/12
phu*** Bạn nhận được Nick Ngẫu Nhiên 18:27 07/12
phu*** Bạn nhận được Mảnh Ghép Siêu Phẩm + 19 Quân Huy 17:38 07/12
ngu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 17:38 07/12
ngu*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 17:37 07/12
tua*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 16:15 07/12
tra*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 13:46 07/12
ngu*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 18:24 06/12
ngu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 17:11 06/12
phu*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 17:09 06/12
phu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 15:04 06/12
phu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 01:34 06/12
phu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 20:11 05/12
ngu*** Bạn nhận được 1900 Quân Huy 00:02 05/12
phu*** Bạn nhận được Nick Ngẫu Nhiên 00:32 04/12
ycn*** Bạn nhận được Mảnh Ghép Siêu Phẩm + 19 Quân Huy 21:42 03/12
tra*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 21:33 03/12
tua*** Bạn nhận được 1900 Quân Huy 15:37 03/12
ycn*** Bạn nhận được Nick Ngẫu Nhiên 15:36 03/12
ycn*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 15:36 03/12
tra*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 15:36 03/12
ngu*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 15:36 03/12
phu*** Bạn nhận được 2600 Quân Huy 15:36 03/12
ngu*** Bạn nhận được 2600 Quân Huy 15:36 03/12
ngu*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 22:33 02/12
ycn*** Bạn nhận được Nick Ngẫu Nhiên 17:16 02/12
cop*** Bạn nhận được 2600 Quân Huy 14:35 02/12
ycn*** Bạn nhận được 30 Quân Huy 18:57 01/12
ycn*** Bạn nhận được 1900 Quân Huy 13:40 01/12
tua*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 13:40 01/12
ngu*** Bạn nhận được 1900 Quân Huy 05:14 01/12
ngu*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 01:20 01/12
tra*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 22:04 30/11
ngu*** Bạn nhận được 2600 Quân Huy 20:40 30/11
tua*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 20:12 30/11
tua*** Bạn nhận được 2600 Quân Huy 20:10 30/11
ngu*** Bạn nhận được 7777 Quân Huy 19:54 30/11
tra*** Bạn nhận được Mảnh Ghép Siêu Phẩm + 19 Quân Huy 19:14 30/11
cop*** Bạn nhận được 19999 Quân Huy 16:15 30/11
tua*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 13:47 30/11
phu*** Bạn nhận được 500 Quân Huy 07:50 30/11
Xem thêm