Đăng nhập

VQ Nổ Hủ Khủng 20K ( Nổ Hũ Khủng 15000 Kim Cương )

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
appoknn*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 11:41 07/06
lanment*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 11:20 07/06
huyanhf*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 10:20 07/06
1125635*** Nhận được 20 Kim Cương 08:17 07/06
huyen91*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 08:17 07/06
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 00:21 07/06
lanment*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 18:13 06/06
huyen91*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 18:12 06/06
huyanhf*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 16:16 06/06
phuonhu*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 14:25 06/06
phuonhu*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 13:57 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 09:11 06/06
huynhah*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 00:23 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 00:23 06/06
huynhah*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 00:20 06/06
phuonhu*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 20:31 05/06
huynhah*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 18:59 05/06
phuonhu*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 18:25 05/06
phucdz5*** Nhận được 20 Kim Cương 17:46 05/06
phuonhu*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 17:46 05/06
huyanhf*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 14:42 05/06
huyxnha*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 14:40 05/06
ngochuy*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 11:31 05/06
huyxnha*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 11:29 05/06
huyxnha*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 09:03 05/06
ngochuy*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 08:43 05/06
huyanhf*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 16:18 04/06
ngochuy*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 16:15 04/06
huyanhf*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 16:15 04/06
phuonhu*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 16:15 04/06
huyen91*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 16:15 04/06
appoknn*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 16:15 04/06
huyen91*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 16:15 04/06
huynhah*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 00:35 04/06
huyxnha*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 20:50 03/06
huynhah*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 19:08 03/06
huyen91*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 18:52 03/06
lanment*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 11:16 03/06
huynhah*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 08:45 03/06
ngochuy*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 07:55 03/06
huyen91*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 16:56 02/06
lanment*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 14:04 02/06
appoknn*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 13:52 02/06
ngochuy*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 13:52 02/06
huyen91*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 13:52 02/06
appoknn*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 13:52 02/06
huynhah*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 13:52 02/06
huynhah*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 13:52 02/06
huynhah*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 13:52 02/06
appoknn*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 13:52 02/06
Xem thêm