Đăng nhập

VQ Nổ Hủ Khủng 20K ( Nổ Hũ Khủng 15000 Kim Cương )

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
ngochuy*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 14:35 04/12
huyen91*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 12:33 04/12
appoknn*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 12:05 04/12
appoknn*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 11:42 04/12
huyen91*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 11:33 04/12
appoknn*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 11:22 04/12
ngochuy*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 08:42 04/12
lanment*** Bạn nhận được Nổ Hủ 15000 Kim Cương 07:19 04/12
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 20:35 03/12
appoknn*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 17:39 03/12
huynhah*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 17:12 03/12
appoknn*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 15:12 03/12
huyen91*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 13:06 03/12
lanment*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 11:21 03/12
phuonhu*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 10:52 03/12
huyanhf*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 10:17 03/12
longnam*** Nhận được 20 Kim Cương 10:16 03/12
huyanhf*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 10:16 03/12
lanment*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 09:14 03/12
lanment*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 07:13 03/12
huynhah*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 23:34 02/12
huynhah*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 23:32 02/12
1167848*** Nhận được 20 Kim Cương 23:32 02/12
1167848*** Nhận được 20 Kim Cương 23:32 02/12
1167848*** Nhận được 100 Kim Cương 23:31 02/12
huyxnha*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 23:31 02/12
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 20:13 02/12
huyanhf*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 19:58 02/12
phuonhu*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 18:05 02/12
huyen91*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 17:40 02/12
phuonhu*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 17:30 02/12
4784817*** Nhận được 20 Kim Cương 17:29 02/12
4784817*** Nhận được 100 Kim Cương 17:29 02/12
huynhah*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 17:29 02/12
huyanhf*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 17:29 02/12
4784817*** Nhận được 20 Kim Cương 17:29 02/12
huyanhf*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 17:29 02/12
huyanhf*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 15:53 02/12
huyxnha*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 13:02 02/12
lanment*** Bạn nhận được Random Kim Cương + 20 Kim Cương + 90% May Mắn 13:01 02/12
ngochuy*** Bạn nhận được 90 Kim Cương 12:19 02/12
huyen91*** Bạn nhận được 300 Kim Cương 12:19 02/12
phuonhu*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 11:38 02/12
1127084*** Nhận được 20 Kim Cương 11:13 02/12
huyen91*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 11:12 02/12
ngochuy*** Bạn nhận được 99 Kim Cương 10:36 02/12
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 09:58 02/12
lanment*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 19:54 01/12
huyen91*** Bạn nhận được 3000 Kim Cương 17:05 01/12
1066433*** Nhận được 20 Kim Cương 16:36 01/12
Xem thêm