Đăng nhập

VQ Mùa Hè Nhận Full Đến 30.000 Kc ( Tăng Tỉ Lệ Nổ Hủ Khủng Cực Cao Đến 90% Nhận Kc )

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
ngochuy*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 12:00 07/06
huyen91*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 11:24 07/06
huyxnha*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 11:09 07/06
huyanhf*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 10:48 07/06
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 10:26 07/06
huynhah*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 10:00 07/06
huyanhf*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 08:31 07/06
appoknn*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 00:38 07/06
appoknn*** Bạn nhận được 5000 Kim Cương 23:20 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 22:17 06/06
ciugia*** Nhận được 25 Kim Cương 21:58 06/06
ciugia*** Nhận được 25 Kim Cương 21:57 06/06
ciugia*** Nhận được 20 Kim Cương 21:57 06/06
huynhah*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 21:57 06/06
huyanhf*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 21:57 06/06
huyanhf*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 21:57 06/06
huyen91*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 21:57 06/06
huyen91*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 21:57 06/06
appoknn*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 21:55 06/06
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 21:33 06/06
huyxnha*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 21:32 06/06
1009644*** Nhận được 20 Kim Cương 21:31 06/06
1009644*** Nhận được 19 Kim Cương 21:31 06/06
huyen91*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 21:31 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 21:31 06/06
huyxnha*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 21:24 06/06
lanment*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 21:23 06/06
lanment*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 18:20 06/06
phuonhu*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 18:10 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 18:10 06/06
huyanhf*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 18:05 06/06
huyxnha*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 17:03 06/06
huynhah*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 15:57 06/06
appoknn*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 15:54 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 15:48 06/06
huynhah*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 15:48 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 15:47 06/06
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 15:13 06/06
huyanhf*** Bạn nhận được Random Kim Cương 14:59 06/06
huyxnha*** Bạn nhận được Random Kim Cương 14:50 06/06
huyxnha*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 14:42 06/06
huyen91*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 14:28 06/06
phuonhu*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 14:14 06/06
lanment*** Bạn nhận được 5000 Kim Cương 13:55 06/06
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 13:51 06/06
huyen91*** Bạn nhận được Random Kim Cương 13:49 06/06
huyxnha*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 13:47 06/06
khoa-ch*** Nhận được 25 Kim Cương 13:45 06/06
huyen91*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 13:45 06/06
huyen91*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 13:39 06/06
Xem thêm