Đăng nhập

VQ Mùa Hè Nhận Full Đến 30.000 Kc ( Tăng Tỉ Lệ Nổ Hủ Khủng Cực Cao Đến 90% Nhận Kc )

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
phuonhu*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 09:15 08/12
huynhah*** Bạn nhận được 5000 Kim Cương 06:43 08/12
appoknn*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 06:14 08/12
huynhah*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 01:34 08/12
huyanhf*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 22:16 07/12
huyanhf*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 22:15 07/12
lanment*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 22:12 07/12
huyxnha*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 21:45 07/12
lanment*** Bạn nhận được Random Kim Cương 20:58 07/12
huyxnha*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 20:58 07/12
lanment*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 18:28 07/12
phuonhu*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 18:26 07/12
ngochuy*** Bạn nhận được Random Kim Cương 17:21 07/12
huyen91*** Bạn nhận được Random Kim Cương 17:20 07/12
huyanhf*** Bạn nhận được Random Kim Cương 14:55 07/12
lanment*** Bạn nhận được Random Kim Cương 14:53 07/12
phuonhu*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 13:33 07/12
huyen91*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 12:41 07/12
huyen91*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 10:55 07/12
appoknn*** Bạn nhận được Random Kim Cương 08:22 07/12
huyanhf*** Bạn nhận được 5000 Kim Cương 08:22 07/12
phuonhu*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 05:19 07/12
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 04:50 07/12
appoknn*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 04:49 07/12
huynhah*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 20:35 06/12
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 20:28 06/12
huynhah*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 20:10 06/12
huyxnha*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 20:09 06/12
ngochuy*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 20:08 06/12
huyen91*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 18:35 06/12
huyen91*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 17:30 06/12
hoangph*** Nhận được 20 Kim Cương 17:17 06/12
huynhah*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 17:17 06/12
huyxnha*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 17:14 06/12
lanment*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 17:14 06/12
appoknn*** Bạn nhận được 5000 Kim Cương 15:15 06/12
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 14:48 06/12
ngochuy*** Bạn nhận được Random Kim Cương 11:05 06/12
huyanhf*** Bạn nhận được Trúng Rồi Nè 07:51 06/12
ngochuy*** Bạn nhận được Wow May Mắn Quá 20:12 05/12
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 20:11 05/12
huyanhf*** Bạn nhận được 30.000 Kim Cương 19:26 05/12
phuonhu*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 17:28 05/12
huynhah*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 14:17 05/12
huyanhf*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 12:40 05/12
huyxnha*** Bạn nhận được Random Kim Cương 12:23 05/12
huyen91*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 12:06 05/12
huyen91*** Bạn nhận được 15000 Kim Cương 10:43 05/12
ngochuy*** Bạn nhận được 5000 Kim Cương 09:22 05/12
ngochuy*** Bạn nhận được 999 Kim Cương 08:26 05/12
Xem thêm