Đăng nhập

Vòng Quay Bị Lỗi 15K ( Tăng 90% Cơ Hội 24999KC )

Play Center Play

Quay Thử Quay ngay

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
huyanhf*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 05:11 28/05
appoknn*** Bạn nhận được 22 Kim Cương 01:07 28/05
huyanhf*** Bạn nhận được 22 Kim Cương 01:04 28/05
huyxnha*** Bạn nhận được 18999 Kim Cương 01:04 28/05
huynhah*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 00:05 28/05
phuonhu*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 23:26 27/05
huynhah*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 23:24 27/05
huynhah*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 23:23 27/05
huyen91*** Bạn nhận được 24999 Kim Cương 22:27 27/05
huyxnha*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 22:26 27/05
huynhah*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 22:26 27/05
phuonhu*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 22:19 27/05
appoknn*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 21:24 27/05
huyen91*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 21:23 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được 18999 Kim Cương 21:07 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được 18999 Kim Cương 20:47 27/05
ngochuy*** Bạn nhận được 24999 Kim Cương 19:32 27/05
huynhah*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 19:26 27/05
lanment*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 19:26 27/05
huynhah*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 19:11 27/05
appoknn*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 18:24 27/05
lanment*** Bạn nhận được 22 Kim Cương 18:24 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được 18999 Kim Cương 17:59 27/05
huyen91*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 17:57 27/05
huynhah*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 17:52 27/05
congbe2*** Nhận được 15 Kim Cương 17:41 27/05
lanment*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 17:41 27/05
appoknn*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 16:33 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 15:49 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được 24999 Kim Cương 15:48 27/05
huyen91*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 13:49 27/05
ngochuy*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 12:43 27/05
appoknn*** Bạn nhận được 9999 Kim Cương 12:38 27/05
lanment*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 10:05 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 09:53 27/05
ngochuy*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 09:53 27/05
ngochuy*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 09:03 27/05
huyxnha*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 05:59 27/05
huyanhf*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 05:51 27/05
huynhah*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 02:52 27/05
huyen91*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 23:19 26/05
huynhah*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 23:13 26/05
appoknn*** Bạn nhận được Kim Cương Ngẫu Nhiên + 15 Kim Cương + 80% May Mắn 22:27 26/05
huyanhf*** Bạn nhận được 20999 Kim Cương 22:00 26/05
phuonhu*** Bạn nhận được 18999 Kim Cương 20:17 26/05
huyen91*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 20:01 26/05
appoknn*** Bạn nhận được 18999 Kim Cương 19:43 26/05
appoknn*** Bạn nhận được 16999 Kim Cương 19:38 26/05
huyanhf*** Bạn nhận được 22 Kim Cương 19:33 26/05
huyen91*** Bạn nhận được 22999 Kim Cương 19:33 26/05
Xem thêm